Posted by admin On December - 3 - 2019 Comments Off on Rozwód Świdnica
Rozwód Świdnica
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – dzisiaj wiemy, w jaki sposób to wygląda, a w jaki sposób kwestie i spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Kiedyś proces rozpoczynał się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub ewentualnie pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, jaki w XV stał się obowiązujący. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w formie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje Rozwód Świdnica. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do wieczystego milczenia lub ewentualnie zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje nadal.

Comments are closed.