Posted by admin On September - 6 - 2018 Comments Off on System ekonomiczny
System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Gospodarka oraz rodzaje
Makroekonomia jest działem ekonomii absorbującej się ankietą sposobu działania gospodarki jako pełni. W przeciwieństwie do mikroekonomii, koncentrującej się na analizie przedsięwzięcia pojedynczych podmiotów ekonomicznych bądź przebiegach zachodzących w wyodrębnionych segmentach gospodarki, makroekonomia egzaminuje zjawiska oraz procesy zachodzące w skali całej gospodarki. W analizach makroekonomicznych obsługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi stanowiącymi probierzami zjawisk oraz procesów gospodarczych. Można je wskazać mianem makrowielkości gospodarczych. Wśród podstawowych makrowielkości gospodarczych trzeba wymienić pomiędzy innymi produkcje, stanowisko, inwestycje, konsumpcje, popyt, całościowy poziom cen, wywóz towarów lub import – oto ekonomia. Można wiec ogłosić, że makroekonomia analizuje kształtowanie się makrowielkości gospodarczej i występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje określić elementy decydujące o poziomach oraz metamorfozach makrowielkości i wyjaśnić mechanizmy dotyczące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje opisać czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu należytych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nadmiernie łatwa, w praktyce mogą pojawić się przeróżne komplikacje, trudności i uchylania się, gdy nie są przestrzegane profesjonalne zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby charakteryzujemy jako nagromadzony stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.

Comments are closed.